Ktorá liečba je pre vás tá správna?

Určiť, aká liečba (liečby) budú pre vás najlepšie, môže byť ťažké. Závisí to od množstva vecí, vrátane nasledovného:

Typ a závažnosť vašej psoriázy

Ako je liečba prispôsobená vášmu životnému štýlu alebo programu

Vyváženie rizík a úžitkov liečby

Váš vek a celkový zdravotný stav

Alergie a iné lieky, ktoré užívate

Vaše preferencie

Skutočnosť, či ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete

Možnosti liečby 

Možno bude potrebné, aby ste sa poradili so svojím lekárom o všetkých možnostiach liečby, o tom, ako dlho bude potrebné čakať na výsledky a kedy bude potrebné prejsť na iné riešenie, aby sa dal zostaviť liečebný plán. Nezabudnite, že vaše liečebné potreby sa môžu priebežne meniť. Ak sa závažnosť vašej psoriázy alebo váš celkový zdravotný stav zmení, budete možno musieť opätovne posúdiť svoje možnosti.

 
 

Možnosti liečby

 
 

Zdieľaj na YouTube
Kalkulačka závažnosti psoriázy
Ďalšie informácie
Dotazník vplyvu na život