Tento kalkulátor slúži na stanovenie závažnosti vašej psoriázy. Kliknutím na obrázok postavy označte, kde sa u vás nachádzajú ložiská psoriázy.

Hodnotenie závažnosti
 
žiadna 
 

Podľa výsledkov dnešného testu je závažnosť vašej psoriázy null.

Liečite si psoriázu?
Je vaša liečba úspešná?
Áno   
Nie
Je niečo, čo sa vám na liečbe nepáči?
Áno   
Nie
Dôvody, prečo nie ste spokojný/á s liečbou?
Spôsob podávania
Frekvencia podávania
Nežiaduce účinky
Nepohodlie

Veľa pacientov tvrdí, že emocionálne a spoločenské problémy majú väčší vplyv na ich každodenný život než prejavy ochorenia na tele. Je preto dôležité, aby ste dostali správnu odbornú starostlivosť, ktorú potrebujete na liečbu svojej psoriázy.

Ďakujeme vám, že ste si urobili čas na vyplnenie tohto dotazníka.

Váš lekár môže s vašou pomocou vypracovať vhodnejší liečebný postup. Je veľmi dôležité, aby ste mali k dispozícii liečebný postup, ktorý je účinný pri liečbe vášho ochorenia.

Ďakujeme vám, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka.

Zdá sa, že váš liečebný plán udržiava vašu psoriázu pod kontrolou k vašej spokojnosti.

Ďakujeme vám, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka.