Sebaúcta

Psoriáza môže viesť k nízkej sebaúcte. Ľudia sa môžu kvôli nej cítiť neisto a mať voči sebe negatívne pocity.

Ak máte psoriázu, najmä ak máte lézie na odhalených častiach vášho tela, možno sa cítite neisto kvôli vášmu vzhľadu a preto, že neviete, ako na vás budú reagovať iní.

 

Budovanie sebaúcty 

Ak budete vzdelávať samých seba ako aj ľudí okolo vás ohľadom psoriázy, môže vám to pomôcť chrániť a dokonca zvyšovať svoju sebaúctu.

Doprajte si nejaký čas na to, aby ste zachytili akékoľvek negatívne myšlienky a pocity, ktoré voči sebe prechovávate, a pokúste sa nahradiť ich pozitívnymi.17

Budovanie sebaúcty bolo popísané ako proces, ktorý pozostáva z niekoľkých krokov:17

    • Lepšie pochopenie samých seba, vrátane vašich silných stránok, schopností a hodnôt
    • Pestovanie sebadôvery a tvorba pozitívneho obrazu o svojom tele
    • Rozvíjanie vašich schopností riešiť problémy a komunikačných schopností
 

Ak cítite, že vašu sebaúctu ovplyvňuje vaša psoriáza, poraďte sa o svojich pocitoch s vašim lekárom, sestrou alebo poradcom. 

 
 

 

O psoriáze

Kalkulačka závažnosti psoriázy

Poraďte sa s lekárom