Závažnosť

Váš lekár môže pri popise vašej psoriázy používať pojmy ako mierna, stredne ťažká a závažná. Závažnosť tohto ochorenia sa vo všeobecnosti rozlišuje nasledovne:2,10

<!--{cke_protected}%3C%3Fphp%20print%20t('Mierna%20psori%C3%A1za')%3B%20%3F%3E-->

Mierna:

iba niekoľko plakov,
menej ako 3 % 
povrchu kože

<!--{cke_protected}%3C%3Fphp%20print%20t('Stredne%20%C5%A5a%C5%BEk%C3%A1%20psori%C3%A1za')%3B%20%3F%3E-->

Stredne ťažká:

3 - 10 % povrchu kože

<!--{cke_protected}%3C%3Fphp%20print%20t('%C5%A4a%C5%BEk%C3%A1%20psori%C3%A1za')%3B%20%3F%3E-->

Ťažká:

viac ako 10 %
povrchu kože

 

Ak vám však vaša psoriáza bráni pri každodenných aktivitách preto, že napríklad postihuje vaše ruky alebo chodidlá (vrátane nechtov), potom sa môže považovať za závažnú, aj keď postihuje menej ako 10% povrchu vášho tela.

Aby ste získali predstavu o povrchu kože, pokožka vašej dlane predstavuje asi 1% celkového povrchu pokožky na vašom tele.

 

Kalkulátor závažnosti (PASI)

Ak chcete zistiť závažnosť vašej psoriázy, kliknite na tlačidlo nižšie. Po zistení závažnosti vyplňte, prosím, dotazník. Môžete si tiež stiahnuť desktopovu verziu - kliknete na tlačidlá nižšie.

 
 
<!--{cke_protected}%3C%3Fphp%20print%20t('Kalkul%C3%A1tor%20z%C3%A1va%C5%BEnosti%20psori%C3%A1zy')%3B%20%3F%3E--> <!--{cke_protected}%3C%3Fphp%20print%20t('Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1%20aplik%C3%A1cia')%3B%20%3F%3E-->

Napíšte svoj príbeh
Dotazník vplyvu na život
Možnosti liečby