Príčiny a spúšťače

Príčiny

Nie je celkom jasné, prečo psoriáza prepukne, aj keď sa zdá, že ju spôsobujú problémy imunitného systému, keď biele krvinky nazývané T -bunky, ktoré sa bežne zaktivizujú, aby bojovali proti infekciám, na miesto toho pôsobia proti zdravým kožným bunkám.

V rámci tohto procesu uvoľňujú T-bunky chemikálie nazývané cytokíny, ktoré stimulujú zápal (sčervenanie) a spôsobujú, že sa kožné bunky delia oveľa rýchlejšie ako je normálne.

Kožné bunky sa potom spevňujú a spôsobujú vznik typických zhrubnutých šupinatých plakov psoriázy.

 

 

Nie je jasné, čo spôsobuje, že sa imunitný systém aktivuje voči zdravým kožným bunkám. Psoriáza sa môže vyskytovať u viacerých členov rodiny, takže môže byť geneticky podmienená. V skutočnosti asi tretina pacientov so psoriázou má nejakého príbuzného, ktorý tiež trpí týmto ochorením.

 

Hoci psoriatické plaky môžu vyzerať ako infekčné, nie sú ani infekčné, ani nákazlivé. Iní ľudia nemôžu toto ochorenie „chytiť“ tým, že sa dotknú postihnutých miest vašej pokožky.

 

 

Spúšťacie faktory

Spúšťače sú faktory, ktoré vedú k zhoršeniu alebo opakovanému výskytu kožných príznakov u niektorých psoriatických pacientov. Spoločnými spúšťačmi sú:2

Stres: Bolo preukázané, že stres môže psoriázu spúšťať alebo zhoršovať.

Poranenie kože: napr. porezanie, popálenie alebo spálenie slnkom.

Infekcia: Niektoré infekcie, ako napríklad angína, môžu spustiť určitý typ psoriázy známy ako kvapková psoriáza.

Lieky: Zistilo sa, že u niektorých ľudí psoriázu spúšťajú alebo spôsobujú niektoré lieky.

Ak sa domnievate, že niektorý liek môže mať vplyv na vašu psoriázu, predtým, než pristúpite k akejkoľvek zmene, sa poraďte s vašim lekárom, praktickou sestrou alebo lekárnikom.

Pozri Život so psoriázou, kde je uvedených viac tipov, ako rozpoznať vaše spúšťače a ako k nim pristupovať.

 

 
 

 

Napíšte svoj príbeh
Dotazník vplyvu na život
Možnosti liečby